Ett uppdrag för Symplify

Hur Ticket förenklade relevansen i varje möte med kund
Behov:
Relevans i varje kundmöte

Ticket är den största privata resebyrån i Norden, med kunder i varje målgrupp och med många unika resmönster. Men en stor portfölj av produkter och kompetenta reseagenter, kan vi fylla behoven för olika kunder och sälja rätt resa till rätt kund. Vårt framträdande i digitala kanaler ställer höga krav på oss som organisation. 

Vi måste övervinna utmaningen kring digitala kanaler men också utmaningen mellan online och fysisk närvaro. En av utmaningarna är att ha relevant innehåll i varje kundmöte, mellan kanaler för varje individ i varje målgrupp. I flera digitala kanaler behöver vi veta redan innan vi kommunicerar, vad som är relevant för just den specifika kunden. Utmaningen ligger i att fortsätta vara top-of-mind för kunderna så att de återkommer till oss inför deras nästa resa. 
 

Med Symplify skickar vi kommersiell kommunikation till våra kunder. Nyhetsbreven är baserade på varje kunds tidigare köp hos Ticket, så som tidigare resor, redan bokade resor och information om framtida resor. Symplify har hjälpt till att skapa ett dynamiskt innehåll för varje mottagare, vilket innebär att vi kan fokusera mer på strategi och analyser för att kunna ge våra kunder mer relevant information.

 

Nyhetsbrev är en viktig kanal för oss för att kunna bidra med försäljning i andra kanaler. Därför är det viktigt att alla inom organisationen vet vad vi kommunicerar digitalt så att kunderna får samma upplevelse oavsett vilken typ av kontakt kunderna har med Ticket. För att få en helhet kopplar vi alla våra kanaler och mäter den försäljning som nyhetsbreven bidrar till, även i andra kanaler såsom telefonen.

Lösning:
 Dynamiskt och relevant innehåll & unika mätningar av försäljningen i andra kanaler
Resultat:
Ökad aktivitet i våra kanaler

Symplify har hjälp oss att utveckla vår kommunikation och dialog med våra kunder. Vi använder mejl för att koppla våra bokningskanaler och har möjlighet, med hjälp av varje meljadress, att identifiera kunderna i alla kanaler. Genom att jobba med automatiskt och dynamiskt innehåll har vi både ökat relevansen för våra kunder och frigjort mer tid som vi kan lägga på strategi och analyser. Vi kan se positiva effekter av aktiviteter som vi har gjort och jobbar ständigt med optimering.

 

Våra nyhetsbrev skickas ut via de lokala Ticket-kontoren med reseagenten som sändare. Innehållet kan vara baserat på vart kunden reste ifrån sist, och då innehåller brevet till exempel information från närmaste flygplats. Vi har upptäckt att lokala nyhetsbrev har resulterat i en högre andel öppnade mejl, och för varje sådant mejl ser vi en ökning i aktivitet i alla våra kanaler.

"Med Symplify lyckas vi behålla relationen och den personliga kontakten med våra kunder trots att vi automatiserar innehållet och processerna"

LOGO.png

Stockholm | Copenhagen | Montréal | Hong Kong | Toronto | Malta

© 2000-2019 Symplify. All rights reserved.